REGULAMIN NEWSLETTER

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez firmę KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 619 102 89 16, numer Regon: 330882823, zwaną dalej „KS Biuro”.
 3. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez KS Biuro informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów KS Biuro, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, usługach oraz innych wiadomościach dotyczących KS Biuro oraz oferowanych przez nią produktówi usług. 
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co siedem dni.
 6. Każdy Newsletter zawiera:

  a. informację o KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku jako nadawcy,
  b. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika. 

 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od połączenia z siecią Internet oraz od posiadania przez Użytkownika czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej  www.cosmo-pen.eu:
  a. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  b. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  c. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  d. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację w przesłanym przez KS Biuro e-mailu aktywacyjnym o tytule „Witamy w Newsletterze KS Biuro”.
 9. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej w celu jego wykorzystywania do wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest firma KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek,  posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 619 102 89 16, numer Regon: 330882823.
 12. KS Biuro  przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). KS Biuro, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 14. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
 15. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 16. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

   

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. pod numerem telefonu 943744677, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00.

  Zgłoszenie powinno zawierać opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji oraz adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli jest on inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez KS Biuro. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 18. KS Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.cosmo-pen.eu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.cosmo-pen.eu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 19. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.ks-reklama.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.